Kørelærer Horsens

Er du i tvivl om hvordan vejen til dit kørekort forløber sig?

Hvad kan du forvente af din kørelærer?

Jeg mener, at mennesker lærer på forskellige måder og i forskellig tempo. Jeg gør meget ud af, at tilrettelægge teoriundervisningen og køretimerne så den er tilpasset den enkeltes forudsætninger. Teoriundervisningen foregår i små hold, hvor alle bliver set og hørt. Jeg mener ligeledes, at det vigtigt, at man ikke føler sig presset, når man skal lære at køre bil og at kommunikationen foregår i en god og uformel tone. Derfor vil du opleve undervisningen til både teori og i vognen som værende behagelig – det skal være en god oplevelse at tage kørekort.

Forløbet fra start til slut

Du skal regne med, at det tager omkring 12 uger at tage kørekort. Det er lovpligtigt at modtage 29 teorilektioner og 16 kørelektioner. Inden kørsel på vej, skal du på manøvrebane, som er et lukket område, hvor du trygt og sikkert stifter bekendtskab med bilen. Til teori skal du lære om færdselstavler, sikker færdsel og bilens indretning. Sidst i forløbet skal du på køreteknisk anlæg, herunder glatbane.

Scroll to Top